Dobrodošli na internet stranice Sanje Đitko...
Vrste usmenog prevođenja:
  • Konsekutivno (sastanci, seminari, kongersi...)
  • Simultano
  • Šaptanje
  • Putem telefona

Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, nagrada stalnog sudskog tumača iznosi 210,00 kuna za svaki započeti sat.

U vrijeme utrošeno za prevođenje računa se cjelokupno vrijeme provedeno od dolaska stalnog sudskog tumača u mjesto gdje se obavlja prevođenje do prestanka potrebe za njegovom prisutnošću.

Naručitelj također podmiruje putni trošak te troškove smještaja i prehrane tumača.

Designed by Ajzele
All rights reserved by Sanja Đitko